BARAKKERNE

BARAKKERNE

169,95 DKK

stk.

Barakken var en kvindeverden, og næsten alle kvinderne var enker, der brugte al deres tid på at skaffe mad til deres børn og sig selv.

Handlingen foregår efter 2. verdenskrig i en barak i udkanten af Flensborg. Det var en blandet dansk og tysk verden, hvor forfatteren hjemmevant svømmede rundt i både den tyske og den danske kultur.
Barakken var en kvindeverden, og næsten alle kvinderne var enker, der brugte al deres tid på at skaffe mad til deres børn og sig selv. De få mænd, der lidt efter lidt kom hjem fra krig og fangenskab, var fuldstændig ødelagte af krigen og ikke noget forbillede for barakkens drenge, der fulde af energi og livslyst måtte finde deres egen måde at håndtere tilværelsen på.
Han gik i dansk skole, hvor nogle af lærerne havde været tyske soldater under krigen. De var alle markante personligheder og havde klaret sig igennem krigen uden at miste deres menneskelighed.
Forfatteren dumpede i 1. klasse i den danske skole, fordi han ikke havde nået at lære at læse i 1. klasse. Først nogle år senere lærte han - ved et rent tilfælde - at læse. Derefter kastede han sig med stor iver over hver en bog, han kom i nærheden af.
Moderen var et typisk barn af denne dansk-tyske verden. Krigen og efterkrigstiden havde traumatiseret hende, så hun til sidst ikke kunne mere. Det kom til at sætte sit præg på forfatterens opvækst.

Uddrag af bogen:
Da hr. og fru Jensen flyttede ind i barakken, havde de allerede været medlem af det danske mindretal i nogle år, og børnene gik i dansk skole.
  Fru Jensen nåede at føde ikke mindre end 6 børn, og vi plejede at sige, at børnene blev ringere og ringere og dummere og dummere. Men det passer nok ikke. Det var derimod tydeligt, at hele familien blev fattigere og fattigere. Dette skyldtes forældrenes dovenskab, for det var almindelig kendt i barakken, at de to gamle lå i sengen det meste af dagen. De havde bekendtgjort, at de begge led af kredsløbsforstyrrelser, og at de derfor var tvunget til at ligge i sengen. En lidt mærkelig begrundelse, men de var overbeviste om, at sygdommen kun kunne bekæmpes ved, at de bevægede sig så lidt som muligt.

Om forfatteren:
Rolf Erbst er født i Flensborg i januar 1946. Han gik i dansk skole, og efter endt skolegang havde han forskellige ufaglærte jobs. Han har bl.a. arbejdet i Flensborg, København og Bayern, og som 19-årig rejste han ud i verden og arbejdede 2 år i Afrika.
Efter Afrika gik han to år på studenterkursus i Odense, hvor han mødte Annemarie, som han senere blev gift med. Efter studentereksamen i 1970 læste han på Københavns Universitet, hvorpå han i henved 30 år arbejdede som gymnasielærer i København, på Fyn og på Færøerne. Rolf Erbst har udgivet en række lærebøger til gymnasiet og hf og produceret hjemmesider med undervisningsmaterialer.
I dag er han gået på pension, men stadig aktiv, og i forårssemestret 2011 underviste han i engelsk som frivillig på en Grundtvig-inspireret højskole i Indien (Mitraniketan, Kerala). Rolf Erbst udfører stadig nogle jobs for det færøske undervisningsministerium.
www.rolferbst.dk
Forfatter Rolf Erbst
Udgivelsesår 2012
Udgivelsestype P-bog og E-bog
Indbinding Omslag m/flapper og E-pub
Sideantal 152
ISBN P-bog: 978-87-92920-74-4