SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN
SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN
SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN

SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN

SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN
116,50 DKK
Du sparer 19,66% Førpris: 145,00 DKK
Produktet kan ikke købes

ISBN 978-87-91933-39-4

Bind 3 af Jesper Asmussen

Københavns historiske rejsefører 3

Tolv holdepladser på Slotsholmen og Christianshavn
Denne bog opviser et dusin historiske holdepladser på Slotsholmen og ude på Christ­i­ans­havn. Slotsholmen ligger nærmest indesluttet i Gammelkøbenhavn fra mid­del­al­de­ren, og Christianshavn fra 1600-tallet med sine lige gader og kanaler var til at be­gyn­de med en by for sig selv. Der gøres altså holdt tolv begivenhedsrige gange un­der­vejs.

Følg blot det gamle bykort fra 1930
Na­tur­ligvis kan man ikke få hele Københavns spændende historie fortalt på bare et du­sin holdepladser; men dette er i det mindste en god begyndelse. I hovedlinjerne er det meste medtaget. Følg derfor strækningen på indersiden af omslaget med bykortet fra år 1930. Gadeforløbene er næsten de samme som i dag - med små ændringer. Res­ten kan man gætte sig til.

Københavns bedste seværdigheder
Ved at følge bogens anvisninger kommer man stort set omkring på he­le Slotsholmen og Christianshavn, hvor der har været mest historie at berette om. Det er næsten som at have været dér selv i forne tider, og de gode historier er i højsædet. Men det står frit for at lave små af­stik­ke­re under turen til andre åsteder - for så at kom­me tilbage på sporet igen, når lej­lig­he­den byder sig. Kik undervejs ger­ne opad på hu­senes ar­ki­tek­tur og få hele op­le­vel­sen med.

Læs op på bestemmelsesstedet
Der hører tre rejsefører til i rækken om det gamle København, som er fordelt på tre for­skellige rejseførere i tre forskellige bøger. Nærværende byvandring i to »bydele« vil være på omtrent 7½ kilometer, og vil formentlig tage 4½ time at kom­me i­gen­nem i hele sin fulde længde uden at skulle skynde sig. Rækkefølgen på de historiske steder er me­get enkel at gå til, da man blot skal bladre fra side til side og læse op fra bogen un­der­vejs. Bag­ef­ter op­vi­ses et par gamle skilderier fra Det Kongelige Bibliotek fra gam­le da­ge, for så vidt angår holdepladsen.

Københavns- og Danmarks historie
Bogen slutter med en oversigt om de vigtigste begivenheder i danmarkshistorien samt i københavnshistorien. Dermed kommer Københavns historie også til at pas­se ind i Danmarks­historien.

Mange gange går man rundt i de københavnske gader og stræder uden at vide, at der en­gang har foregået noget begivenhedsrigt . netop lige her. Den ene fortælling kan fø­re den anden sig, fordi årsagen til histo­ri­ens videre gang ofte kan skyldes en hænd­el­se i fortiden, som kan være værd at se nærmere på.

Igennem Københavns omkring 1.000-årige historie har mange historiske begiven­he­der fun­det sted, og mange af husene og gaderne hvor tingene har udspillet sig findes end­nu. Ellers kan mindetavler be­rette om stedet. Men i mange andre tilfælde står intet på åstedet, og man må derfor ty til biblioteket eller internettet - eller til denne bog.

Nærværende bog har samlet det hele - i hovedtrækkene - men det skal siges, at der un­der­tiden er forskellige udlægninger af historien, andre stavemåder, anderledes an­tag­elser og forståelser, tidligere eller senere ændringer i geografien, folkelige anek­do­ter osv. Dette vil der såmænd altid være. Denne bog giver sig ikke ud for at væ­re en­de­gyldig; men er i alt fald et godt sted at fange an.

Bogen er beregnet som en historisk rejsefører til at have med ude på gernings­sted­er­ne; men kan udmærket bare bru­ges hjemme i dagligstuen eller benyttes til under­vis­nings­brug. Begrebet om Københavns historie vil blive forstået alligevel. Der er nem­lig mange gamle skil­derier fra Det Kongelige Bibliotek, som belyser de historiske ste­der på turen. Men lad nu ba­re bogen tale for sig selv.

God tur!

56 sider, illustreret og farvefotos + rutekort.

Bøger i serien:
GAMMELKØBENHAVN ISBN 978-87-91933-37-0
NYKØBENHAVN ISBN 978-87-91933-38-7
Varenummer
ISBN 978-87-91933-39-4
Vægt:
200 gr.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere