NYKØBENHAVN
NYKØBENHAVN
NYKØBENHAVN

NYKØBENHAVN

NYKØBENHAVN
99,95 DKK
Du sparer 31,07% Førpris: 145,00 DKK
Produktet kan ikke købes

ISBN 978-87-91933-38-7

af Jesper Asmussen

Københavns historiske rejsefører 2

Tolv holdepladser i nykøbenhavn
Denne bog opviser et dusin historiske holdepladser i det nyere Køben­havn fra 1600-tal­let, som og­så kaldes for Nykøbenhavn. Herinde er gaderne retlinede i mod­sæt­ning til Gammelkøbenhavn fra middelalderen, hvor de er krogede og buede. Der gøres alt­så holdt tolv begivenhedsrige gange un­der­vejs.

Følg blot det gamle bykort fra 1848
Na­tur­ligvis kan man ikke få hele Københavns spændende historie fortalt på bare et du­sin holdepladser; men dette er i det mindste en god begyndelse. I hovedlinjerne er det meste medtaget. Følg derfor strækningen på indersiden af omslaget med bykortet fra år 1848. Gadeforløbene er næsten de samme som i dag - med små ændringer. Res­ten kan man uden videre gætte sig til.

Københavns bedste seværdigheder
Ved at følge bogens anvisninger, kommer man stort set omkring i he­le by­de­len, hvor der har været mest historie at berette om. Det er næsten som selv at have været med den­gang, og de gode historier er i højsædet. Men det står frit for at lave små af­stik­ke­re un­der turen til andre åsteder - for så at kom­me tilbage på sporet igen, når lej­lig­he­den by­der sig. Kik undervejs ger­ne opad på hu­senes arkitektur og få hele op­le­vel­sen med.

Læs op på bestemmelsesstedet
Der hører tre rejsefører til i rækken om det gamle København, som er fordelt på tre for­skellige rejseførere i tre forskellige bøger. Nærværende byvandring i det nyere Køb­enhavn er på omtrent 7½ kilometer, som svarer til en dansk mil. Det vil for­ment­lig tage 4½ time at kom­me igennem turen i hele sin fulde længde uden hastværk. Ræk­ke­føl­gen på de his­toriske steder er me­get enkel at gå til, da man blot skal bladre fra side til side og læ­se op fra bogen under­vejs. Derefter opvises et par gamle skild­e­ri­er fra Det Konge­li­ge Bibliotek om de gode gamle da­ge, for så vidt angår hol­de­plad­sen.

Fra Danmarks oldtid til nu
Bogen slutter med en fin oversigt over kongerækken samt en opremsning af Køb­en­havns og Danmarks indbyggertal igennem tiderne. Dermed kommer Køben­havns his­to­rie fint til at pas­se ind i Danmarks­historien. Det skal siges, at antallet af indbyggere be­ror på et skøn, idet man ikke har haft egentlige folketællinger førend 1700-tallet. Man har bl.a. benyttet kirkebøger samt skatteopkrævninger for at anlægge en mening.

Mange gange går man rundt i de københavnske gader og stræder uden at vide, at der har foregået noget his­torisk . netop her omkring. Den ene begivenhed kan føre den an­den sig, fordi årsagen til histo­ri­ens videre gang ofte kan skyldes en hænd­el­se i for­ti­den, som kan være værd at se nærmere på.

Igennem Københavns omkring 1.000-årige historie har mange historiske be­giv­en­he­der fun­det sted. Adskillige af husene og gaderne findes endnu, hvor hæn­del­serne fandt sted i forne tider. Ellers kan mindetavler be­rette om stedet. Men i mange andre til­fælde står intet på åstedet, og man må derfor ty til biblioteket eller internettet - eller til foreliggende bog.

Denne bog har samlet det hele - i hovedtrækkene - men det skal siges, at der un­der­ti­den er forskellige udlægninger af historien, andre stavemåder, anderledes an­tag­elser og forståelser, tidligere eller senere ændringer i geografien, folkelige anek­do­ter osv. Det­te vil der såmænd altid være. Nærværende bog giver sig ikke ud for at væ­re ende­gyl­dig; men er i alt fald et godt sted at fange an.

Bogen er beregnet som en historisk rejsefører til at have med ude på åstederne; men kan udmærket bare bru­ges hjemme i dagligstuen eller benyttes til undervisningsbrug. For­ståel­sen af Københavns historie vil blive begrebet alligevel. Der er nemlig mange gam­le skil­derier fra Det Kongelige Bibliotek, som belyser alle de historiske steder, som turen kommer forbi. Men lad nu ba­re bogen tale for sig selv.

God tur!

56 sider, illustreret og farvefotos + rutekort.

Bøger i serien:
GAMMELKØBENHAVN Isbn 978-87-91933-37-0
SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN ISBN 978-87-91933-39-4Varenummer
ISBN 978-87-91933-38-7
Vægt:
200 gr.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere