GAMMELKØBENHAVN
GAMMELKØBENHAVN
GAMMELKØBENHAVN

GAMMELKØBENHAVN

GAMMELKØBENHAVN
99,95 DKK
Du sparer 31,07% Førpris: 145,00 DKK
Produktet kan ikke købes

Isbn 978-87-91933-37-0

af Jesper Asmussen

Københavns historiske rejsefører 1

Tolv holdepladser i gammelkøbenhavn
Denne bog opviser et dusin historiske holdepladser i det middelalderlige Køben­havn, som og­så kaldes for Gammelkøbenhavn. Herinde er gaderne krogede og buede i mod­sæt­ning til Nykøbenhavn fra 1600-tallet, hvor de er retlinede. Der gøres altså holdt tolv begivenhedsrige gange un­der­vejs. Slotsholmen hører ikke til turen.

Følg blot det gamle bykort fra 1674
Na­tur­ligvis kan man ikke få hele Københavns spændende historie fortalt på bare et du­sin holdepladser; men dette er i det mindste en god begyndelse. I hovedlinjerne er det meste medtaget. Følg derfor strækningen på indersiden af omslaget med Peder Re­sens bykort fra år 1674. Gadeforløbene er næsten de samme som i dag - med små æn­dringer. Resten kan man let gætte sig til. Peder Resen var præsident i København, og hans bykort er i øvrigt et fremtidsperspektiv, der således gengiver planlagte, men al­drig anlagte bykvarterer, navnlig på Christianshavn, Bremerholm og i Fre­deriks­sta­den. Resen havde tilegnet Griffenfeld kortet inden at han faldt i unåde.

Københavns bedste seværdigheder
Ved at følge bogens anvisninger kommer man stort set omkring i he­le by­de­len, hvor der har været mest historie at berette om. Det er næsten som selv at have været der den­gang i middelalderen, og de gode historier er i højsædet. Men det står jo frit for at la­ve små af­stik­ke­re under turen til andre åsteder - for så at kom­me tilbage på sporet i­gen, når lej­lig­he­den byder sig. Kik undervejs ger­ne opad på hu­senes arkitektur og få he­le op­le­vel­sen med.

Læs op på bestemmelsesstedet
Der hører tre rejsefører til i rækken om det gamle København, som er fordelt på tre for­skellige rejseførere i tre forskellige bøger. Nærværende byvandring i det gamle Køb­enhavn (uden Slotsholmen) er på omtrent 4 kilometer, som svarer til ½ dansk mil. Det vil formentlig ta­ge op mod 3½ time at kom­me igennem i hele sin fulde læng­de uden at skulle skyn­de sig. Rækkefølgen på de historiske steder er me­get enkel at gå til, da man blot skal blad­re fra side til side og læse op fra bogen under­vejs. Der­ef­ter opvises et par gam­le skild­erier fra Det Kongelige Bibliotek om de gode gamle da­ge, for så vidt angår hol­de­pladsen.

Fra Danmarks oldtid til nu
Bogen slutter med en nem oversigt fra Danmarks ældste tider for små 15.000 år si­den, hvor tidsafsnittene står tydeliggjort. Dermed kommer Københavns historie og­så til at pas­se ind i Danmarks­historien.

Igennem Københavns omkring 1.000-årige historie har mange spændende begiven­he­der fun­det sted, og mange af husene og gaderne hvor historierne udspillede sig står der endnu. Ellers kan mindetavler og statuer be­rette om stedet. Men i mange andre til­fælde står intet på åstedet, og man må derfor ty til biblioteket eller internettet - eller bo­gen hér.

Nærværende bog har samlet det hele - i hovedtrækkene - men det skal siges, at der un­der­tiden er forskellige udlægninger af historien, andre stavemåder, anderledes an­tag­elser og forståelser, tidligere eller senere ændringer i geografien, folkelige anek­do­ter osv. Dette vil der såmænd altid være. Nærværende bog giver sig ikke ud for at væ­re endegyldig; men er i alt fald et godt sted at fange an.

Bogen er beregnet som en historisk rejsefører til at have med ude på skuepladserne; men kan udmærket bare bru­ges hjemme i dagligstuen eller benyttes til undervisnings­brug. Indsigten af Københavns historie vil blive forstået alligevel. Der er nemlig med­taget man­ge gamle skil­derier fra Det Kongelige Bibliotek, som belyser de his­to­ris­ke steder. Men lad nu ba­re bogen tale for sig selv.

God tur!

56 sider, illustreret og farvefotos + rutekort.

Bøger i serien:
NYKØBENHAVN ISBN 978-87-91933-38-7
SLOTSHOLMEN OG CHRISTIANSHAVN ISBN 978-87-91933-39-4

Varenummer
Isbn 978-87-91933-37-0
Vægt:
200 gr.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere